Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia Prc Full

Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia Prc Full

Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia

Tặc Mi Thử NhãnTrọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia, là nói về một người sinh viên tên Phương Tranh xuyên ngược không gian về thời cổ đại, tới thế giới cổ đại, linh hồn của Phương Tranh nhập vào người một gã thiếu gia còn nhà phú hào. Hắn không muốn thay đổi thế giới này, hắn thầm nghĩ cứ an nhàn làm một cái thiếu gia, nhất biểu nhân tài có khi cũng là một cái trọng tội. Thế giới này chính là bởi vì hắn đến đây, cho nên đã lặng lẽ thay đổi.....

Dowload (Link MediaFire):

Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia Prc Full  

Download (Link Box):

Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia Prc Full 

No comments:

Post a Comment