Hậu Tiểu Lý Phi Đao Prc Full

Hậu Tiểu Lý Phi Đao Prc Full

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Cổ Long 


Nhìn dáng cách đau khổ của người bạn tâm giao , Lý Tầm Hoan càng cảm thấy bi thương vô hạn.
Chỉ có những người có yêu , biết yêu , đã thông cảm một cách sâu xa chân giá trị của ái tình , mới thấy được nỗi thống khổ của những người nặng mang lấy nó .
Tiếng sáo còn văng vẳng nhưng chính cái chìm cái nổi ấy càng khiến cho người nghe nặng trĩu thương tâm .

Download (link Box):

Hậu Tiểu Lý Phi Đao Prc Full

Download (Link MediaFire):

Hậu Tiểu Lý Phi Đao Prc Full

No comments:

Post a Comment