Hỗn Nguyên Võ Tôn Prc Full

Hỗn Nguyên Võ Tôn Prc Full

Hỗn Nguyên Võ Tôn

Mạo Tự Hữu TàiVũ Nguyên Đại Lục, linh khí sự dư thừa, là một tu luyện nguyên lực truy cầu võ đạo thế giới, nguyên lực phân Ngũ Hành: Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ.

Đã từng thiên tài thiếu niên, bởi vì khí hải bị phế, không cách nào tu luyện Ngũ Hành nguyên lực. lại bởi vì cơ duyên xảo hợp, đạt được địa cầu xuyên việt nhân sĩ sáng tạo thần kỳ công pháp : Nguyên Thần Quyết, đi lên đặc biệt lục nguyên hỗn tu đạo đường. Tại từng bước một rửa sạch sỉ nhục, trọng đoạt vinh quang, đạt được thực lực đồng thời, cũng từng bước một vạch trần Vũ Nguyên Đại Lục bị che dấu hơn mười vạn năm bí mật, đã trở thành độc nhất vô nhị Hỗn Nguyên Vũ Tôn.

Trong truyền thuyết cứu thế Vũ Thần Môn chính là diện mục đến tột cùng vì sao......

Yêu thú là như thế nào hàng lâm đến Vũ Nguyên Đại Lục ......

Vu Thần nhất mạch vì sao tại sẽ ở trên đại lục biến mất......

Quyển sách sẽ vì mọi người giảng thuật một thiếu niên thần kỳ võ đạo lịch trình.

Vũ Nguyên Đại Lục thượng, đối với thực lực đẳng cấp phân chia vi : Bình Dân, Vũ Đồ, Vũ Sĩ, Vũ Sư, Vũ Tông, Vũ Tôn, Vũ Hoàng, Vũ Thánh.

Từng cái thực lực đẳng cấp, lại chia làm thất giai. 1-3 giai gọi chung đê giai, 4-5 giai xưng là trung giai, 6-7 giai xưng là cao giai.

Download (Link Box):

Hỗn Nguyên Võ Tôn Prc Full 

Download (Link MediaFire):

Hỗn Nguyên Võ Tôn Prc Full   

No comments:

Post a Comment