Liên Hoa Bảo Giám Prc Full

Liên Hoa Bảo Giám Prc Full

Liên Hoa Bảo Giám 

Du Tạc Bao Tử

truyện kể về Đỗ Trần, 1 thanh niên hư hỏng ở thế kỉ 21, vì lỡ tay chôm đồ của Bồ Đề lão tổ (sự phụ tôn ngộ không), được lão tổ cho thành đệ tử với pháp bảo liên hoa, nhưng có rắc rối là sẽ không được thân cận nữ sắc cho tới khi nào tu luyện xong, quá trình giữ gìn trinh tiết thế nào, mời xem truyện...

Download (Link Box):

Liên Hoa Bảo Giám Prc Full 

Download (Link MediaFire):

Liên Hoa Bảo Giám Prc Full   

No comments:

Post a Comment