Panzer Aces - Chỉ Huy Xe Tăng Đức trong Đệ Nhị Thế Chiến (P 4)

Những Ngày Quan Trọng Trong Cuộc Đời của Chuẩn Tướng Nha Sĩ Franz Bake

28 tháng 2 năm 1898: sinh ra ở Schwarzenfels (Franconia)

19 tháng 5 năm 1915: tình nguyện tham gia trung đoàn 53 bộ binh ở tuổi 17. Huân chương: Chữ Thập Sắt, hạng 1 và hạng 2.

Tháng 11 năm 1918: cấp bậc trung sĩ và sinh viên sĩ quan trong trung đoàn 7 bộ binh.

Tháng 1 năm 1919: giải ngũ.

1 tháng 12 năm 1937: tham gia Wehrmacht là thiếu úy dự bị. Tham gia Chiến Dịch Ba Lan với chức vụ trung đội trưởng trong TĐ 6 thám báo của SĐ 1 Nhẹ.

1 tháng 11 năm 1939: được thăng cấp lên trung úy.

1 tháng 2 năm 1941: sĩ quan phụ tá trung đoàn 11 xe tăng

1 tháng 5 năm 1941: chỉ huy 1 phần của trung đoàn xe tăng và được thăng cấp đại úy dự bị.

1 tháng 10 năm 1941: sĩ quan phụ tá hành quân trung đoàn 11 xe tăng.

1 tháng 12 năm 1941: tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn 11 xe tăng.

1 tháng 4 năm 1942: tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, trung đoàn 11 xe tăng.

1 tháng 8 năm 1942: thăng cấp thiếu tá dự bị.

1 tháng 1 năm 1043: huân chương Chữ Thập Hiệp Sĩ, Chữ Thập Sắt.

14 tháng 7 năm 1943: trung đoàn trưởng trung đoàn 11.

1 tháng 8 năm 1943: trở thành người lính thứ 262 nhận Lá Sồi cho huân chương Chữ Thập Hiệp Sĩ.

21 tháng 2 năm 1944: Trở thành người lính thứ 49 nhận Thanh Kiếm cho huân chương Chữ Thập Hiệp Sĩ với Lá Sồi.

13 tháng 7 năm 1944: được chỉ định làm chỉ huy trưởng lữ đoàn 106 xe tăng Feldherrnhalle.

8 tháng 3 năm 1945: tư lệnh sư đoàn 13 xe tăng và đổi thành sư đoàn xe tăng Feldherrnhalle 2.

1 tháng 4 năm 1945: thăng cấp chuẩn tướng.

12 tháng 12 năm 1978: mất ở Hagen, Westphalia, trong một tai nạn giao thông.

No comments:

Post a Comment