Thiên Thần Prc Full

Thiên Thần Prc Full


Thiên Thần

Hỏa Tinh Dẫn Lực

Nam Hoàng Chi Kiếm - Trảm Tinh, phá nát tinh thần.

Bắc Đế Chi Cung - Tai Ách, phá tận thương khung.

Còn có thanh Cấm Đoạn Chi Khí thứ ba thần bí, đang ở nơi đâu?

Tương truyền, giành được một trong ba đại Cấm Đoạn Chi Khí có thể tung hoành thiên hạ. Nếu tề tụ vào cùng một người thì sẽ thế nào?

"Thiên Thần" - kể lại chính là một người con trai của Thần giẫm đạp thiên hạ, cùng hai người con gái của Thần bị nguyền rủa.

Nhân vật chủ yếu trí lực cực cao. Quyển sách thích hợp toàn bộ khống, nhất là yêu thích tiểu loli cùng thần nữ khống.

Download: Thiên Thần Prc Full

Sau khi nhấn vào link download. Trình duyệt sẽ mở trang adf.ly, sau đó bạn chỉ cần đợi 5s là sẽ thấy nút "bỏ qua quảng cáo" màu vàng ở phía trên góc phải.

No comments:

Post a Comment