Dị Thế Tà Quân Prc Full

Dị Thế Tà Quân Prc Full

Dị Thế Tà Quân

Phong Lăng Thiên Hạ

Thế gian khen chê, thế nhân lạnh lùng cùng ta có quan hệ gì…


Lấy bản tính chính mình ân cừu khoái ý, lấy bản tâm tự thân ngao du thế gian. Mệnh tại ta chứ không phải tại thiên…Một đại ngưu nhân xuyên việt đến dị giới. Xem thử nhân vật chúng ta như thế nào có thể đứng trên đỉnh thế giới. Trở thành một thế hệ Tà Quân!

Download: Dị Thế Tà Quân Prc Full

Download: Dị Thế Tà Quân Prc Full

Sau khi nhấn vào link download. Trình duyệt sẽ mở trang adf.ly, sau đó bạn chỉ cần đợi 5s là sẽ thấy nút "bỏ qua quảng cáo" màu vàng ở phía trên góc phải.

No comments:

Post a Comment