Tên Em Là Bệnh Của Anh Prc

Tên Em Là Bệnh Của Anh Prc Full

Tên Em Là Bệnh Của Anh

Hàm Hàm


Anh là một tài tử trong giới hội hoạ nhưng lại bị bệnh tật quấn thân, sống, chỉ để cho người nhà bớt một phần lo lắng.

Cô là một người vợ bị một người phụ nữ khác chen ra khỏi gia đình, con trai là toàn bộ ý nghĩa cuộc sống của cô.

Họ là hàng xóm, lại là người dưng.

Người dưng gặp nhau.

Khi đó, chỉ nói tình đời bạc bẽo.

Thì ra, bách bệnh đều chữa được, chỉ có chính mình là không chữa được
.


Download (Link Box): 

Tên Em Là Bệnh Của Anh Prc Full 

Download (Link MediaFire): 

Tên Em Là Bệnh Của Anh Prc Full

No comments:

Post a Comment