Luyện Kim Cuồng Triều Prc Full

Luyện Kim Cuồng Triều Prc Full

Luyện Kim Cuồng Triều

Tác Giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh

Đời trước của ta trôi qua thật bình thường, đời này đầu thai ta muốn tìm một nhà có quyền có thế!

Ta muốn trở thành một cái bại gia tử! Một cái bại gia tử có tiền tài, có thế lực... tốt nhất là có vài con chó săn nữa! !

Ta muốn tiêu xài, ta muốn bại gia! !

Sau khi nhấn vào link download. Trình duyệt sẽ mở trang adf.ly, sau đó bạn chỉ cần đợi 5s là sẽ thấy nút "bỏ qua quảng cáo" màu vàng ở phía trên góc phải.

No comments:

Post a Comment