[Fshare] TNCD 484 Mộng Chiều Xuân [NRG + Wav]

[Fshare] TNCD 484 Mộng Chiều Xuân [NRG + Wav]TNCD 484 - Mộng Chiều Xuân
Featuring songs from Paris By Night 101 - Hạnh Phúc Đầu Năm
1. Thư Xuân Hải Ngoại (Ngọc Hạ)
2. Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên (Quang Dũng)
3. Mộng Chiều Xuân (Thanh Hà)
4. Nụ Cười Sơn Cước (Trần Thái Hòa)
5. Nụ Xuân (Quỳnh Vi, Nguyệt Anh)
6. Mùa Xuân Sao Chưa Về Hỡi Em? (Tuấn Ngọc)
7. Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa? (Khánh Hà)
8. Em Đến Thăm Anh Đêm 30 (Khánh Ly)
9. Quê Tôi (Tú Quyên, Hương Giang, Diễm Sương)
10. Những Kiếp Hoa Xuân (Hồ Lệ Thu)
11. Cánh Hoa Xưa (Khánh Ly)
12. Nắng Có Còn Xuân (Ngọc Hạ)
password (children09)
download | Fshare | NRG + Wav

No comments:

Post a Comment