Ma Thú Lĩnh Chủ Prc


Ma Thú Lĩnh Chủ Prc Full

Ma Thú Lĩnh Chủ

Cao Pha


Vô ý tìm được một cái vu tháp từ cổ mộ vạn năm tại Miêu Cương, Dương Lăng xuyên qua không gian đến một thế giới khác. Kẻ khác chỉ có thể gọi về một hai ma thú, nhưng Dương Lăng bằng vào Vu thuật mạnh mẽ lại có khả năng thuần hóa hàng vạn ma thú tạo thành cả ma thú quân đoàn...

Download (Link Box):

Ma Thú Lĩnh Chủ Prc Full

Download (Link MediaFire):

Ma Thú Lĩnh Chủ Prc Full

No comments:

Post a Comment