Up thêm sách về "Kỹ năng đàm phán"

Up thêm sách về "Kỹ năng đàm phán"

1. Làm chủ nghệ thuật thuyết phục Tải
2. Kỹ thuật đàm phán thương mại quốc tế - Nguyễn Xuân Thơm (chủ biên) Nguyễn Văn Hồng Tải
3. Kỹ năng nói trước đám đông Tải
4. Điều hành cuộc họp Tải
5. Nghệ thuật thương thuyết - David Oliver Tải

Mong mọi người ủng hộ

No comments:

Post a Comment