Download ebook prc 7 thói quen tạo gia đình hạnh phúc

7 thói quen tạo gia đình hạnh phúc

Các bạn sẽ trở thành bác sĩ, luật sư, doanh nhân, nhưng trước tiên các bạn là con người và những mối quan hệ nhân sinh như vợ chồng, con cái, bạn bè, là những đầu tư quan trọng nhất mà bạn sẽ phải thực hiện. Đến cuối cuộc đời, bạn sẽ không việc gì phải hối tiếc về thời gian không dành đủ cho cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè....Thành công của một xã hội không dựa trên những gì đang diễn ra trong Tòa Bạch Ốc mà dựa trên những gì đang xảy trong mỗi gia đình cúng ta.

No comments:

Post a Comment